آموزشی

چه جوری میشه خشم و عصبانیت رو کنترل کرد؟

  شاید هرکسی تجربه متفاوتی از عصبانیت داشته باشه. عصبانیتی قابل کنترل که تا آخر عمرتون با شما خواهد موند، حملات عصبی اپیزودی و زیاد و غیرقابل کنترل، حالات عصبی ای که به دلیل ناتوانی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل